La MISSIÓ de Be a prop, és fer possible que els nostres Clients obtinguin solucions a les seves necessitats d'adaptació al canvi ,a través de serveis de millora de les Operacions i de Desenvolupament de  de Persones, que li permetin créixer en competitivitat i mantenir alts nivells d'eficiència, gràcies a l'adquisició de noves habilitats i coneixements.

Visió

be a prop es proposa ser el proveïdor de serveis preferent entre els seus Clients i aconseguir una presència rellevant al mercat per la seva  contribució a la millora de la competitivitat del teixit empresarial, basat en una consultoria ètica, socialment responsable i arrelada en les seves creences i valors.

Valors

Creiem en les persones, únics i veritables artífexs del canvi necessari per adaptar-nos a l'entorn, contribuir al progrés de les empreses i de la societat en el seu conjunt.

Aquestes creences i valors estan basats en els valors de l'esport com a motor de superació personal i professional, per aconseguir aquesta superació, cal alinear visió i objectius finals, ser persistents i tenaços, tenir il·lusió per millorar i no decaure en el camí.

Tots aquests valors han de ser cultivats per obtenir un desenvolupament personal i professional que aconseguirem:

  1. Creant les condicions i el clima propici per obtenir un alt grau de motivació. Establint relacions de mutu benefici i a llarg termini no tant sols entre els Clients de be a prop, també entre els seus Col·laboradors i Socis.
  2. Treballant la generació d'autoconfiança des de la realitat del que cadascú dels membres d'un equip pot fer per arribar a un objectiu i treballar amb les eines necessàries per afrontar amb èxit l'adversitat.
  3. Sabent que la superació és quelcom que s'ha de buscar constantment amb planificació, tremp i esforç continuat.